✅ برنامه برگزاری دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی (خرداد ماه 1401)

✅ برنامه برگزاری دوره های آموزشي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی (خرداد ماه 1401)

👈 کلاسها بصورت مجازی برگزار می گردد.(غیر حضوری-اینترنتی)

👈 ثبت نام اینترنتی از طریق لینک زیر:
https://aryan-learn.ir/products