دوره های در حال ثبت نام

اصول کنترل بازرسی، تحویل و مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

اصول کنترل بازرسی، تحویل و مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

کد دوره : 140176

تاریخ شروع : 23 آذر 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک

تاریخ برگزاری 1401/09/23 و 1401/09/24 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.( مختص به 48 و 49 نمی باشد )

300000 تومان

دوره های گذشته

تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها 2

تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها 2

کد دوره : 140184

تاریخ شروع : 14 آذر 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته مکانیک

تاریخ برگزاری 1401/09/14 و 1401/09/15 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.(کلاس برگزار میشود)

300000 تومان

عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستم های اطفای حریق

عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستم های اطفای حریق

کد دوره : 140165

تاریخ شروع : 27 مهر 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته مکانیک

تاریخ برگزاری 1401/07/27 و 1401/07/28 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

300000 تومان

تاسيسات بهداشتی

تاسيسات بهداشتی

کد دوره : 140157

تاریخ شروع : 05 شهریور 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک

تاریخ برگزاری 1401/06/05 و 1401/06/06 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

300000 تومان

چیلر و برج های خنک کن

چیلر و برج های خنک کن

کد دوره : 140149

تاریخ شروع : 22 مرداد 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته مکانیک

تاریخ برگزاری 1401/05/22 و 1401/05/23 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

300000 تومان

تاسيسات لوله کشی گاز ساختمان ها ( بازرسی گاز ، گواهی نامه ندارد)

تاسيسات لوله کشی گاز ساختمان ها ( بازرسی گاز ، گواهی نامه ندارد)

کد دوره : 140136

تاریخ شروع : 12 تیر 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک

تاریخ برگزاری 1401/04/12 و 1401/04/13 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

250000 تومان

تاسيسات لوله کشی گاز ساختمان ها ( بازرسی گاز ، گواهی نامه ندارد)

تاسيسات لوله کشی گاز ساختمان ها ( بازرسی گاز ، گواهی نامه ندارد)

کد دوره : 14019

تاریخ شروع : 25 اردیبهشت 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک

تاریخ برگزاری 1401/02/25 و 1401/02/27

250000 تومان

تاسيسات بهداشتی

تاسيسات بهداشتی

کد دوره : 140110

تاریخ شروع : 15 اردیبهشت 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


250000 تومان

51% تخفیف اعجوبه های سالیدورک

اعجوبه های سالیدورک

کد دوره : 14010204

تاریخ شروع : 15 اردیبهشت 1401

مدت زمان دوره : 32 ساعت

دسته بندی : رشته مکانیک

با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم و فناوری آریان

980000

498000 تومان

تاسیسات مکانیکی ساختمانهای بلندمرتبه و تفاوت آنهابا ساختمانهای معمولی

تاسیسات مکانیکی ساختمانهای بلندمرتبه و تفاوت آنهابا ساختمانهای معمولی

کد دوره : 140111

تاریخ شروع : 10 اردیبهشت 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته مکانیک


250000 تومان

تأسیسات گرمائی ، سرمايی ، تعويض هوا و تهویه مطبوع

تأسیسات گرمائی ، سرمايی ، تعويض هوا و تهویه مطبوع

کد دوره : 1400158

تاریخ شروع : 11 اسفند 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


250000 تومان

تدابير لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها  1

تدابير لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها 1

کد دوره : 1400143

تاریخ شروع : 13 بهمن 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


250000 تومان

تاسیسات مکانیکی ساختمانهای بلندمرتبه و تفاوت آنهابا ساختمانهای معمولی

تاسیسات مکانیکی ساختمانهای بلندمرتبه و تفاوت آنهابا ساختمانهای معمولی

کد دوره : 1400144

تاریخ شروع : 13 بهمن 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته مکانیک


250000 تومان

تاسيسات لوله کشی گاز ساختمان ها ( بازرسی گاز ، گواهی نامه ندارد)

تاسيسات لوله کشی گاز ساختمان ها ( بازرسی گاز ، گواهی نامه ندارد)

کد دوره : 1400128

تاریخ شروع : 27 دی 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


250000 تومان

عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستم های اطفای حریق

عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستم های اطفای حریق

کد دوره : 1400110

تاریخ شروع : 17 آذر 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته مکانیک


250000 تومان

چیلر و برج های خنک کن

چیلر و برج های خنک کن

کد دوره : 140098

تاریخ شروع : 03 آذر 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته مکانیک


250000 تومان

مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها

مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها

کد دوره : 140097

تاریخ شروع : 04 آبان 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


250000 تومان

تأسیسات گرمائی ، سرمايی ، تعويض هوا و تهویه مطبوع

تأسیسات گرمائی ، سرمايی ، تعويض هوا و تهویه مطبوع

کد دوره : 140082

تاریخ شروع : 24 شهریور 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


250000 تومان

مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها

مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها

کد دوره : 140068

تاریخ شروع : 16 مرداد 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


250000 تومان

تاسیسات مکانیکی ساختمانهای بلندمرتبه و تفاوت آنهابا ساختمانهای معمولی

تاسیسات مکانیکی ساختمانهای بلندمرتبه و تفاوت آنهابا ساختمانهای معمولی

کد دوره : 140069

تاریخ شروع : 12 مرداد 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته مکانیک


250000 تومان

تاسيسات بهداشتی

تاسيسات بهداشتی

کد دوره : 140044

تاریخ شروع : 20 تیر 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان

تاسيسات لوله کشی گاز ساختمان ها ( بازرسی گاز ، گواهی نامه ندارد)

تاسيسات لوله کشی گاز ساختمان ها ( بازرسی گاز ، گواهی نامه ندارد)

کد دوره : 140045

تاریخ شروع : 13 تیر 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان

تدابير لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها  1

تدابير لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها 1

کد دوره : 140019

تاریخ شروع : 12 خرداد 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان

تدابير لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها  1

تدابير لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها 1

کد دوره : 14006

تاریخ شروع : 25 اردیبهشت 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان

تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها 2

تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها 2

کد دوره : 9991046

تاریخ شروع : 12 اسفند 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان

مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها

مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها

کد دوره : 9991036

تاریخ شروع : 02 اسفند 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان

تدابير لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها  1

تدابير لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها 1

کد دوره : 9991030

تاریخ شروع : 18 بهمن 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان

مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها

مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها

کد دوره : 9991021

تاریخ شروع : 08 بهمن 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان

مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها

مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها

کد دوره : 9991010

تاریخ شروع : 29 دی 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان

تاسيسات لوله کشی گاز ساختمان ها ( بازرسی گاز ، گواهی نامه ندارد)

تاسيسات لوله کشی گاز ساختمان ها ( بازرسی گاز ، گواهی نامه ندارد)

کد دوره : 999109

تاریخ شروع : 13 دی 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان

روشهای تهویه گرم و سرد با هوا و تاسیسات بهداشتی در فضاهای پرجمعیت

روشهای تهویه گرم و سرد با هوا و تاسیسات بهداشتی در فضاهای پرجمعیت

کد دوره : 9991011

تاریخ شروع : 10 دی 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان