اعجوبه های سالیدورک

اعجوبه های سالیدورک (کد دوره : 14010204)

بسیاری از افراد از اهمیت طراحی در صنعت و رشد این مهارت در کشور ایران بی خبر هستند و نمیدانند چه فرصت
عالی در این زمینه موجود است.

چون صنعت ایران روز به روز در حال پیشرفته و نیاز به مهندس های طراح زیاد شده این فرصت عالی بوجود اومده

شما در اعجوبه های سالیدورکس در کنار یادگیری مدلسازی دو بعدی و سه بعدی اعتماد به نفس طراحی صنعتی رو
بدست می آورید چون در این دوره گام به گام دستورات توضیح داده شده و همین طور حاوی تمارین زیاد است

اگر هدف شما یادگیری طراحی است با این دوره میتوانید به این هدف دست پیدا کنید.