دوره های گذشته

سيستم های مقاوم بتن آرمه

سيستم های مقاوم بتن آرمه

کد دوره : 99505

تاریخ شروع : 25 مرداد 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

شالوده های عمیق

شالوده های عمیق

کد دوره : 99407

تاریخ شروع : 30 تیر 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان