دوره های گذشته

چیلر و برج های خنک کن

چیلر و برج های خنک کن

کد دوره : 99709

تاریخ شروع : 28 مهر 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان

تاسيسات بهداشتی

تاسيسات بهداشتی

کد دوره : 99708

تاریخ شروع : 12 مهر 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان

تأسیسات گرمائی ، سرمايی ، تعويض هوا و تهویه مطبوع

تأسیسات گرمائی ، سرمايی ، تعويض هوا و تهویه مطبوع

کد دوره : 99606

تاریخ شروع : 19 شهریور 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان

تاسیسات مکانیکی ساختمانهای بلندمرتبه و تفاوت آنهابا ساختمانهای معمولی

تاسیسات مکانیکی ساختمانهای بلندمرتبه و تفاوت آنهابا ساختمانهای معمولی

کد دوره : 99607

تاریخ شروع : 16 شهریور 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان

مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها

مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها

کد دوره : 99506

تاریخ شروع : 28 مرداد 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان

تاسيسات بهداشتی

تاسيسات بهداشتی

کد دوره : 99408

تاریخ شروع : 01 مرداد 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان

روشهای تهویه گرم و سرد با هوا و تاسیسات بهداشتی در فضاهای پرجمعیت

روشهای تهویه گرم و سرد با هوا و تاسیسات بهداشتی در فضاهای پرجمعیت

کد دوره : 99409

تاریخ شروع : 25 تیر 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته مکانیک


200000 تومان